You Need An Evocato. - Kills All Known Evocato - Dead.

Ivägen

Vi har ett stort träd framför vårt hus och vi tycker att detta träd är i vägen. Dom som ägde huset före oss, tyckte säker att det var fint när trädet var litet och dom tänkte nog inte på att det är lite dumt att ha ett så stort träd så nära huset. Men idag kan man få hjälp med trädfällning i eskilstuna där vi bor, och det är bra tycker jag. Man kan ta ner trädet i sektioner och då kan man inte skada vare sig huset eller människor och därför så ska jag be att dom kommer och tar bort trädet så fort som möjligt